Úvod   GEEN Development 

Služby

Skupina GEEN nabízí malým a velkým zákazníkům služby, které vedou k úspoře energie. Program GEEN Optim je určen všem klientům, kteří hledají možnosti energetických úspor a potřebují zpracovat technicko-ekonomickou zprávu nebo energetický audit. 

Program GEEN Optim mapuje energetickou bilanci konkrétních firem a institucí a identifikuje možné zdroje úspor včetně návrhu a realizace úsporných opatření. Na základě vstupních informací o spotřebě, které jsme schopni s pomocí detailní analýzy získat, navrhneme optimální řešení spotřeby energie včetně detailního vyčíslení úspory energie a nákladů. Tyto služby nabízíme v oblasti úspory elektrické energie a tepla především obcím, institucím, středním i velkým podnikům.

Výsledkem analýzy je podrobný rozpis aktuálního stavu spotřebovaných energií a doporučená opatření včetně vyčíslené úspory a návratnosti, případně doporučené investice. Program je koncipován jako modulový, s možností realizace pouze některých opatření nebo celého komplexu. Při realizaci úsporných opatření rovněž zajistíme jejich financování formou dodavatelského úvěru s možným převzetím provozování investice po sjednanou dobu. U vybraných projektů také prověřujeme možnost využití dotací ze strukturálních fondů EU.

 

 

Copyright © 2017 GEEN Holding a.s., design a provoz: Kurzor, s.r.o.

Kurzor.net