Výstavba MVE Jonouli 1 (aktualizováno 13.04.2018)13.4.2018

Strojovna malé vodní elektrárny Jonouli 1 je připravena na instalaci technologie. 

Výstavba vodní elektrárny Jonouli 2 – Gruzie9.2.2018

V listopadu 2017 skupina GEEN vyhrála tender na výstavbu nové vodní  elektrárny Jonouli 2 v Gruzii. Výkon této elektrárny bude 35-40 MW.

Výstavba MVE Jonouli 1 (aktualizováno 17.01.2018)17.1.2018

Na výstavbě malé vodní elektrárny Jonouli 1 se vykonávají práce dle druhé fáze výstavby. 

Výstavba MVE Široká Niva - prosinec 201722.12.2017

Na MVE Široká Niva v současné době probíhají dokončovací práce v česlicovně a příprava na zkušební provoz. 

Nová akvizice FVE8.12.2017

Nová akvizice v obci Ostrava-Radvanice. 

Výstavba MVE Jonouli 1 (aktualizováno 7.12.2017)7.12.2017

V říjnu a listopadu pokračovali na MVE Jonouli 1 stavební práce podle harmonogramu projektu.

Současný stav prací na výstavbě MVE Široká Niva23.10.2017

Na výstavbě MVE Široká Niva probihají další práce. 

Obnovitelný zdroj na výrobu elektrické energie - spalování biomasy (obnoveno)23.10.2017

V létě 2017 byla zahájena výstavba projektu výstavby energetického zdroje 4,96 MWe v průmyslovém areálu města Gospič, Chorvatsko. V současné době probíhají práce na vybudování základů hlavního objektu (kotelna, strojovna) a práce na výstavbě turbínového stolu. 

Výstavba MVE Jonouli 1 – Gruzie (aktualizováno)23.10.2017

V květnu 2017 byla zahájena výstavba malé vodní elektrárny Jonouli 1 v Gruzie. 

Nové MVE elektrárny23.10.2017

Dceřiná společnost Ústecká vodní s.r.o. se v říjnu 2017 stala vlastníkem 3 malých vodních elektráren.

Obnovitelný zdroj na výrobu elektrické energie - spalování biomasy11.7.2017

Dne 20. června 2017 se v chorvatském Gospiči uskutečnilo slavnostní zahájení výstavby a umístění základního kamene budoucího obnovitelného zdroje na výrobu elektrické energie.